?
Votes: <10

TomeqTomula XVM+ModsPack

Rate this mod
Mod version 9.22.0.1 Game version 9.22.0.1
Added: Mar, 1
Downloads: 52

Description

Armour Penetration Indicator - armor thickness indicator with chance of penetration
Autoaim indication+addins - autoaim with fixing track under T button
Winning Percentage - determines winning chance, according to WN8 scale
MavsUltraFog - increasing map visibility, may increase FPS
SafeShot - blocking shoot possibility to friend vehicles and wrecks
Session Statistics YasenKrasen - session statistic
Sexy Battle Results - changed battle stats window
WN8_InBattle - showing reached WN8 indicator, live in battle
============================================================
Armour Penetration Indicator - wskaźnik grubości pancerza i szansy na jego przebicie
Autoaim indication+addins - autoaim z naprawą gąsienic pod klawiszem T
Winning Percentage - określa szansę na zwycięstwo, wg skali WN8
MavsUltraFog - zwiększa przejrzystość map, może poprawić FPS
SafeShot - blokuje możliwość oddania strzału w pojazdy sojusznicze i wraki
Session Statistics YasenKrasen - statystyki sesji
Sexy Battle Results - zmienione okno z wynikami bitwy
WN8_InBattle - pokazuje osiągnięty wskaźnik WN8, na żywo w bitwie

Installation Guide

Please always “install” modpack according to instruction below:
From World_of_Tanks game directory delete “mods” and “res_mods” folders.
After you delete them, paste “mods” and “res_mods” folders from my modpack into World_of_Tanks directory.

To restore files and folders to original:
From World_of_Tanks game directory delete “mods” and “res_mods” folders.
Next paste folders “mods” and “res_mods” from “Original WoT” in my modpack.

============================================================

Paczkę „instaluj” zawsze wg poniższej instrukcji:
Z folderu z grą World_of_Tanks usuń foldery “mods” i “res_mods”.
Po ich usunięciu do folderu z grą World_of_Tanks wklej
foldery “mods” i “res_mods” z mojej paczki.

Aby przywrócić podstawową wersje „bez modów”:
Z folderu z grą World_of_Tanks usuń foldery “mods” i “res_mods”.
Po ich usunięciu do folderu z grą World_of_Tanks wklej
foldery “mods” i “res_mods” pochodzące z “Oryginal Wot” z mojej paczki.

Comments

Comment language
English

Screenshots