4.0
Votes: 31

Fiat Bojowy (Battle Fiat) - TKS-20 Remodel

Author: KptKosmiT91 | Mod updated: Nov, 7 | Game version: 1.2.0.1 | Mod version: 1.0d2
Downloads: 1.67 K
Report a problem
You reported a problem
Rate this mod

Description

EN:
This mod, called “Fiat Bojowy” (which translates to “Battle Fiat”) will replace the TKS-20 with the good old Polish Fiat 126P - the car that motorized Poland! The only differences are that it doesn’t have wheels… it has tracks instead :P And it also has a gun…

Mod also includes 3 extras, which you can install if you want.
Two of the addons change in-game strings to change the TKS 20’s name,
and the third extra changes the TKS 20’s icons

Known issues:
-The model might not be shaded properly on some computer, I don’t know why yet
-GUI Icons extra will decrease the quality of some GUI elements.

Credits:
Original Fiat model. Used under the Creative Commons License
Original model:

YT Videos:

Find videos with more of my mods here!

Discord Server
JOIN MY DISCORD SERVER!
Discord features:
-Get informed about new mod updates and new mod releases
-Fast support if you need any help
-A place to chat with other users!

PL:
Ta modyfikacja podmienia TKS-20 na starego dobrego Fiata 126P! Jedynymi różnicą jest to, że ten ma gąsienice i działo… :P

Po pobraniu można też zainstalować dodatki. Dwa z nich zmieniają nazwe pojazdu w grze, oraz trzeci zmienia ikonki TKS’a.

Znane błędy
-Model jest źle cieniowany na niektórych komputerach
-dodatek “GUI Icons” zmniejsza jakość niektórych elementów GUI

Model:
Oryginalny model Fiata. Użyty na licencji Creative Commons
Filmy na YT

Zobacz playliste z innymi moimi modami! (Ang)

Serwer Na Discordzie
DOŁĄCZ NA MÓJ SERWER NA DISCORDZIE!
Zalety bycia na serwerze:
-Szybkie zawiadomienie o aktualizacji modyfikacji, i o nowych modach
-Szybkie wsparcie w razie potrzebnej pomocy
-Miejsce do rozmowy z innymi użytkownikami!
PS. Jak na razie na serwerze głównym jezykiem jest angielski. Jeżeli zbierzemy troche polskiej społeczności to stworzę specjalne polskojęzyczne kanały tekstowe

Installation Guide

EN:

To install this mod, put the KK91_FiatBojowy_BattleFiat_v1.0.wotmod file into (WoTDirectory)/mods/(version) - do not mistake the mods folder with res_mods!

Information about extras can be found in the (EN)Readme.txt file that will be downloaded with the mod (in the ZIP file)

PL:

Aby zainstalować modyfikacje, należy umieścić KK91_FiatBojowy_BattleFiat_v1.0.wotmod w (WoT)/mods/(version) - nie mylić z folderem res_mods!

Dodatkowe informacje o dodatkach można znaleźć w pliku (PL)Przeczytaj.txt pobranym wraz z modyfikacją (w pliku ZIP)

Change Log

 • 1.0d2
  -Fixed GUI Icons Extra - No more glitchy GUI
 • 1.0d1
  -Updated for WoT 1.2.0.1
 • 1.0d
  -Updated for WoT 1.1.0.1
 • 1.0b
  New Extras: -Added a new extra that allows you to edit the car's body texture without having to unpack the textures from the .wotmod file Fixes: -TKS is now classed as "ceilless"

Comments

Comment language
English
For security reasons, please do not provide your personal data or the personal data of a third party here because we might be unable to protect such data in accordance with the Wargaming Privacy Policy.

Screenshots